Als partners kun je voor de beslissing komen te staan om te gaan scheiden of uit elkaar te gaan. Daar komt het nodige bij kijken; emotioneel, financieel, praktisch, juridisch en rondom de kinderen. Als volwassene kun je ondersteuning krijgen in dit proces van onder andere een mediator, een advocaat, financieel planner of scheidingscoach. Ook kan een Kindbehartiger veel voor jullie betekenen daar waar het de positie van de kinderen betreft.

Kinderen hebben een andere positie. Zij kunnen niet scheiden van een ouder. Zij blijven 50% verbonden aan de ene ouder en 50% verbonden aan de andere ouder.

Wat kan een Kindbehartiger betekenen voor kinderen en hun ouders in een scheidingssituatie?

De Kindbehartiger is er als belangenbehartiger en vertrouwenspersoon voor ieder kind in een scheidingssituatie.

De Kindbehartiger treedt op in het vrijwillig kader door middel van een traject van ondersteuning.

De Kindbehartiger werkt waar nodig samen met instanties en professionals.

De Kindbehartiger werkt vanuit het Internationale Verdrag Rechten van het kind en biedt psychosociale ondersteuning.

De Kindbehartiger zorgt er voor dat de beleving van ieder kind helder wordt, plaatst deze samen met het kind in perspectief, doet aan observatie, geeft uitleg en vertaalt de stem van ieder kind naar ouders/verzorgers en waar nodig via een verslag met advies naar het juridisch speelveld.

De Kindbehartiger heeft als doel om ieder kind met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding.

De Kindbehartiger is opgenomen in de wegwijzer kind en scheiding van het Nederlands Jeugdinstituut en staat vermeld op de website kinderrechten.nl onder het kopje ‘scheiding’.

samen de scheiding
goed regelen?

Connect-mediation helpt u graag.

Contact opnemen

samen de scheiding
goed regelen?

Connect-mediation helpt u graag.

Contact opnemen